کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

کارگاه تکمیلی مسیرکارآفرینی

Advanced Entrepreneurship Process Workshop_20.02.2021 & 21.02.2021

فعالیت ها :

 • تفکر معکوس
 • تفکر پیوندی
 • مهارت های نرم کارآفرینی 
 • بازدید از شتابدهنده و فضای اشتراکی فینوا
 • بازدید از شتاب دهنده دیموند 

  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
logo-white.png
اشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان است که برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد.
اسپانسر پروژه
BMZ.png

اطلاعات

عضویت در خبرنامه

در جریان آخرین خبرهای ما قرار بگیرید

© All Rights Reserved | bbpiran 2021