پوسترها

0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
01
02
03
04
05
06
07
08
10-1
10-2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
9-1

logo-white.png
اشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان است که برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد.
BMZ.png

اطلاعات

عضویت در خبرنامه

در جریان آخرین خبرهای ما قرار بگیرید

© All Rights Reserved | bbpiran 2020