گزارشات

نشست ها

فاز دوم پروژه _ جلسه با معاونت آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور

حاضرین جلسه:

دکتر علیرضا حاتم زاده ( معاونت آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور) 

دکتر علیرضا طاهرپور(معاونت دفتر برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای کشور)

دکتر رضاعلی طرخان(نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پروژه)

دستورجلسه :

  • گزارش عملکرد فاز اول پروژه
  • برنامه ریزی و اهداف فاز دوم پروژه

.11.2020 Her Hatamzadeh

logo-white.png
اشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان است که برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد.
اسپانسر پروژه
BMZ.png

اطلاعات

عضویت در خبرنامه

در جریان آخرین خبرهای ما قرار بگیرید

© All Rights Reserved | bbpiran 2021