اخبار

اخبار

قوانین آموزش شغلی و چگونگی شکل گیری آن

Training Regulations and how they come about (BIBB)

کتاب قوانین آموزش شغلی و چگونگی شکل گیری این قوانین توسط BIBB   تهیه و تالیف شده است. این کتاب با حمایت پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان ترجمه و دراختیار پارنترهای پروژه قرار داده شده است.

 

در این کتاب می خوانید :

تاریخچه شکل گیری قوانین آموزش شغلی در آلمان

چهارچوب مشاغل  در سیستم آموزش شغلی دوگانه

به روز رسانی مشاغل و تشکیل حرفه های تخصصی تر

نقش اتاق های بازرگانی در اجرای آموزش های شغلی

نقش بنگاه های اقتصادی در آموزش های شغلی

و....

 

جهت دانلود کلیک کنید.

آخرین خبرها

logo-white.png
اشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان است که برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد.
BMZ.png

اطلاعات

عضویت در خبرنامه

در جریان آخرین خبرهای ما قرار بگیرید

© All Rights Reserved | bbpiran 2020